Privacy – en cookieverklaring tuinblogger.nl

privacyWij vinden het belangrijk dat jouw privacy wordt gerespecteerd. We gaan daarom zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. Met dit privacy – en cookie statement informeren we je over welke gegevens wij verzamelen als je onze website (www.tuinblogger.nl) bezoekt en wanneer je een contactformulier invult.

Welke gegevens er worden verzameld?

Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen, om de website te verbeteren en zodat je contact met ons kunt opnemen.  Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Wij delen de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen).

Contactformulier

Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld en verzonden, dan ontvangen wij jouw bericht als een e-mailbericht op ons computersysteem. Voor het opslaan en het verwerken van dat bericht maken wij gebruik van de computersystemen van van Yourhosting BV te Zwolle. Hierbij verwerken zij je naam, je e-mail en je internetadres (IP-adres). Zij hebben de technische mogelijkheden hebben om deze gegevens in te zien. Yourhosting BV verwerkt de gegevens nooit voor eigen doeleinden noch geven zij deze door aan derden; zie hiervoor hun privacybeleid . Na het doormailen van de in het contactformulier ingevulde gegevens aan de beheerder van de Zevensterwebsite bewaart Yourhosting BV deze data 2 maanden uitsluitend als back-up.

Cookies

De tuinblogger.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

De  website  van  Tuinblogger.nl  verzamelt  jouw  gegevens  om  de  website  te  verbeteren. Dit  gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens  zijn  anoniem  en  zijn  niet  gebonden  aan  jouw  persoonlijke  gegevens.  Denk  hierbij  aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Beveiliging van de gegevens

De tuinblogger.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De tuinblogger.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De tuinblogger.nl. Je kunt een verzoek hiertoe mailen naar info@tuinblogger.nl<
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit  Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als  je  vindt  dat  tuinblogger.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Zij behandelen geen individuele klachten, maar kunnen wel een onderzoek starten naar aanleiding van je melding.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

Tuinblog-tuin-groet-tuinblogger

 

 

Klik op Privacy-en cookieverklaring voor de pdf-versie van de privacy – en cookieverklaring van de tuinblogger.nl